Құрметті Қайрат Нематұлы!

Құрметті қонақтар мен әріптестер!

Мемлекет басшысы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстанның дамуының басты бағыты» жолдауында Үкіметтің алдына әлеуметтік-экономикалық жаңғырту және елдің экономикалық өсуі бойынша жаңа ауқымды міндеттер қойды.

Экономикалық даму және сауда министрлігінің алдына макроэкономикалық орнықтылықты, әлемдік экономиканың даму сценарийлеріне байланысты экономиканың тұрақтылығын, бюджет саясатының тиімділігін, өңірлік саясаттың тиімділігін, кәсіпкерлікті дамыту және бизнес климатты, мемлекеттік қызметтің сапасын жақсартуды қамтамасыз ету бойынша міндеттер қойды.

Қазақстан экономикасының бұған дейінгі табысты дамуы қойылған міндеттерді іске асыруды қамтамасыз етудің толыққанды мүмкіндігі бар екенін көрсетіп отыр.

Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 жылғы қызметінің қорытындыларын қысқаша айтып кетуге және алдағы тұрған кезеңге негізгі міндеттерді белгілеуге рұқсат етіңіздер.

2011 жылы экономиканың барлық секторларында экономиканың өсуі байқалды. Жедел деректер бойынша жалпы ішкі өнім нақты мәнде 2011 жылы 7,5%-ға ұлғайды. Бұған тауар нарықтарындағы қолайлы баға конъюнктурасы, шикізат тауарларына сыртқы сұраныстың сақталуы, сондай-ақ, ішкі тұтынудың өсуі ықпал етті.

Экономиканы дамытудың негізгі шарттарының бірі макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету болды. Инфляция жылдық мәнде 7,4%-ды құрады, яғни, жыл соңына жоспарланған 6-8%-дан асқан жоқ.

Экономикадағы оң үрдістер, сақталып отырған макроэкономикалық орнықтылық Standard&Poors және Fitch агенттіктеріне егемен еліміздің рейтингтерін тиісінше «ВВВ+» және «ВВВ» деңгейіне дейін жақсартуға мүмкіндік берді.

Өткен жылы біз әлемде экономикалық ахуалдың нашарлай түскенін байқадық. Европадағы қаржылық және экономикалық дағдарыс, АҚШ тағы борыш дағдарысы және дамушы елдердегі өсудің баяулауы, әлемдік экономикадағы өсу қарқынының төмендеуіне ықпалын тигізуде. Айталық, Халықаралық валюта қоры әлемдік экономиканың өсу болжамын 4% дан 3,3%-ға дейін, ал Дүниежүзілік банк 3,5% дан 2,5%-ға дейін төмендетті.

Әрине, бұл Қазақстанның негізгі экспорттық өнімдеріне сұраныстың төмендеуіне әсер етпей тұра алмайды.

Осыған байланысты, сыртқы тәуекелдерге қарсы іс-қимыл жасау мақсатында Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша министрлік мемлекеттік органдармен бірлесе отырып әлемдік экономикадағы ахуал нашарлаған жағдайда Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі шаралар кешенін әзірледі (Б жоспары).

(Шаралар кешенінде Қазақстанның экспорттық тауарларына әлемдік баға төмендеген және экономикадағы іскерлік белсенділік құлдыраған жағдайларда экономикалық саясаттың негізгі бағыттары жазылған).

Ағымдағы жылғы 1 қаңтардан бастап Бірыңғай экономикалық кеңістік жұмыс істеуде. Өндірістің, Қазақстан экономикасына инвестициялардың, отандық өнімдер экспортының өсуі үшін қосымша мүмкіндіктер беретін барлық қажетті шарттық-құқықтық база бекітілді.

2011 жылы Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі жөніндегі келіссөздер үрдісінде едәуір прогреске қол жеткізілді. Интеграциялық үдерістердің даму мәселесі жөнінде Тимур Мұратұлы Сүлейменов өз сөзінде толық айтып өтеді.

Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау барысында бизнеске әкімшілік салмақты төмендету мақсатында рұқсат беру жүйесін одан әрі оңтайландыру жүргізілді және 1015 рұқсат беру құжаттарының 348-і қысқартылды.

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде жалпы сомасы 259 млрд. теңгеге банк кредиттері бойынша 895 жобаның ставкалары субсидиялауға мақұлданды. Кредиттердің жалпы сомасының 4,9 млрд. теңгесіне 25 жоба кепілдендірілді. 45,3 млрд. теңге сомаға 243 кәсіпорын үшін инженерлік инфрақұрылым жүргізілді.

Өңірлік саясат саласында Мемлекет басшысының Жарлығымен Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасы бекітіліп, өңірлерді дамытудың ұзақ мерзімді бағдарлары айқындалды. Оны іске асыру үшін «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы қабылданып, іске асырылуда.

Ішкі сауданың тиімділігін арттыру мақсатында өңірлерді сауда алаңдарымен қамтамасыз ету нормативтері бекітілді, коммуналдық базарларға талаптар орнатылды, бірінші рет сауда базарларына паспорттандыру жүргізілді. Сауда биржаларын дамыту үшін тауар биржалары арқылы сатылатын биржалық тауарлар тізбесі (12) мен жеткізілетін партиялардың ең аз мөлшері (тауарға байланысты 60-3000 тонна) бекітілді.

Президенттің тапсырмасы бойынша «Халықтық IPO» бағдарламасы бекітілді, ол азаматтардың ұлттық компаниялары акцияларын иеленуіне және де қазақстандық қор нарығын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Бағдарламаны тиімді іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында тиісті заң қабылданды.

Бұл Бағдарлама туралы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның басқарушы директоры Питер Хауз баяндайтын болады.Әкімшілік реформаның шеңберінде халыққа мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру және мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жақсарту басым бағыттар болып табылады. Бүгінгі күнге мемлекеттік қызметтер көрсетудің 196 стандарты және шамамен 500 регламенті бекітілді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы шамамен 11,5 млн. мемлекеттік қызмет көрсетілсе, электронды түрде – 8,3 млн.

Әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтердің өлшемдері мен тізбелері айқындалды, ол Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2013 жылға қарай «электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетілетін болады.

Алғаш рет 40 мемлекеттік органның қызметінің тиімділігіне кешенді бағалау жүргізілді. Мемлекеттік аппарат қызметінің сапасын арттыру үшін стратегиялық және бюджеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру, мемлекеттік қызметтер көрсету, құрамның жұмысы мен орындаушылық тәртіпті жақсарту жөнінде іс-қимылдар жоспары қабылданды.

Міне, Министрліктің 2011 жылғы қызметінің қысқаша қорытындылары осындай.

Уважаемый Кайрат Нематович, коллеги!

Послание Главы государства народу Казахстана определило основной вектор развития страны в текущем году. Работа министерства в 2012 году будет направлена на реализацию поставленных задач и приоритетов социально-экономической политики и будет сконцентрирована на следующих основных направлениях.Первое. Обеспечение макроэкономической стабильности и запланированных параметров роста экономики

В целях выполнения стратегических задач социально-экономического развития и обеспечения 7% роста экономики в среднесрочной перспективе, министерством будет усилена межотраслевая координация проводимой экономической политики и обеспеченность приоритетов развития страны финансовыми ресурсами.

Этому будет способствовать повышение роли Прогноза социально-экономического развития на 2013-2017 годы, как документа определяющего основные направления развития страны, с учетом обеспечения запланированных параметров роста и достижения целей и задач, поставленных перед Правительством Главой Государства.

На фоне сохраняющейся неопределенности в развитии мировой экономики будет усилена работа по анализу внешних угроз для экономики Казахстана и управлению макроэкономическими рисками. Для этого будут разработаны и внедрены дополнительные показатели и пороговые значения рисков.

С учетом данной работы, министерством на постоянной основе будут уточняться возможные сценарии развития мировой экономики, прорабатываться и актуализироваться меры по стабилизации экономики.

Другой приоритет – это сдерживание инфляции.

Президентом дано четкое поручение не допустить необоснованного роста тарифов и цен на продовольствие.

В этой связи министерство продолжит работу по установлению пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

В этом вопросе, успешным является опыт создания Стабилизационных фондов продовольствия в регионах.

В области тарифной политики нужно более тесно работать с Агентством по регулированию естественных монополий, с тем, чтобы ограничить вклад тарифов в инфляцию.

В предстоящем бюджетном процессе по уточнению бюджета на текущий год, и по формированию бюджета на 2013-2015 годы, Министерство сконцентрирует усилия на финансовом обеспечении реализации поставленных Главой государства задач и приоритетов развития Республики Казахстан.

При этом, основной упор будет сделан на повышении эффективности бюджетных расходов и сокращении неприоритетных затрат государственных органов.

Данная работа уже начата, уточняются Прогноз социально-экономического развития на 2012 год и основные бюджетные параметры.

В сфере государственных закупок Президентом дано конкретное поручение Министерству финансов совместно с Министерством экономического развития и торговли проработать вопрос создания единого оператора государственных закупок с целостной информационной системой цен на товары, работы и услуги, а также ограничения закупа товаров, работ и услуг у подведомственных государственных органов без применения норм закона «О государственных закупках».

В связи с чем, в Правительство будут внесены предложения по данному вопросу.

Для стимулирования развития несырьевого сектора экономики будут укрепляться стимулирующие функции налогового законодательства, в том числе инновационной деятельности предприятий.

Сегодня у бизнесменов возникает много вопросов при применении налогового законодательства, в частности по применению льгот, преференций, исполнению обязательств по НДС. В этой связи, будут подготовлены предложения по внесению изменений в налоговое законодательство.

Мы должны в этом году завершить переговорный процесс на уровне трех стран участниц Таможенного союза по внесению изменений и дополнений в Таможенный кодекс Таможенного союза.

Второе. Экономическая интеграция.

В условиях углубления интеграционных процессов нам необходимо проводить скоординированную макроэкономическую политику со странами членами ЕЭП с целью обеспечения условий для противостояния внешним рискам и повышения конкурентоспособности экономики страны.

В целях дальнейшего развития интеграции и выполнения поручений глав государств будет начата работа по кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Казахстан выступил с амбициозной инициативой, подав заявку Астаны на право проведения Международной выставки ЭКСПО-2017. Министерство приложит все усилия для того, чтобы обеспечить победу заявки Астаны.

Мы должны на высоком организационном и содержательном уровне провести в мае текущего года V Астанинский экономический форум.

Во исполнение поручения Главы государства, министерством будет проведена работа по завершению переговоров о вступлении Казахстана в ВТО.Третье. Реализация политики развития предпринимательства.

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» стала важным инструментом поддержки предпринимательства.

Программа состоялась. Но теперь, в соответствии с поручениями Главы государства, Министерством разрабатываются новые механизмы поддержки развития предпринимательства.

В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020», для обеспечения более широкого доступа предпринимателей к кредитным ресурсам будет усовершенствована система гарантирования кредитов для МСБ.

Предусматривается ввести новые инструменты поддержки начинающих и молодых предпринимателей, внедряющих инновации, с применением механизмов гарантирования и предоставления грантов.

Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, государственная поддержка будет оказываться без отраслевых ограничений.

Совместно с акиматами начнется реализация партнерских программ с крупными компаниями по развитию МСБ в моногородах.

Упростятся процедуры рассмотрения проектов в рамках Программы. Мы начинаем с себя и предлагаем исключить согласование министерством проектов, одобренных регионами.

Соответствующие изменения и дополнения в Программу мы планируем принять в апреле т.г.

В целях дальнейшего улучшения бизнес климата разработан и до конца марта текущего года будет внесен в Парламент законопроект о дополнительном сокращении еще на 30% лицензий и разрешений, переводе части из них на уведомительный порядок.

Будет введен запрет на проверки малого бизнеса в течение трех лет с момента его создания.

Во всех центральных и местных государственных органах до конца года завершится внедрение Государственной базы данных «Е-лицензирование». Выдача всех разрешений поэтапно будет переведена в электронный формат, а наиболее массовых – через Центры обслуживания населения.

Дальнейшую работу по реформированию разрешительной системы планируется осуществлять на новых принципах.

В рамках либерализации государственного регулирования предпринимательской деятельности будет определен исчерпывающий перечень разрешений с их категоризацией по степени опасности и установлением в зависимости от этого требований к процедурам их выдачи.

В целом, мы системно перестроим работу с бизнес сообществом на принципах активного взаимодействия.

В этих целях большие наши задачи ставятся перед Комитетом по развитию предпринимательства, которому я даю поручение переходить от организационного этапа к конкретным действиям. Теперь будет только спрос.

Четвертое. Реализация торговой политики

Анализ работы товарных бирж показал, что существует необходимость более четкого нормативно-правового регулирования их работы. В этой связи в текущем году мы проведем работу по совершенствованию законодательства по товарным биржам, в частности Типовых правил биржевой торговли, квалификационных требований к биржам и самого закона «О товарных биржах».

Также учитывая реалии сегодняшнего дня, будет разработан законопроект по вопросам развития электронной коммерции.

В целях устранения посредников при реализации продукции аграрного сектора в розничной сети, о чем было озвучено в Послании Главы государства, будут внесены предложения по системе государственной поддержки фермеров и предприятий розничной торговли, реализующих товары без посредников. Пятое. Реализация региональной политики.

С учетом Послания Главы государства, региональная политика должна стать ключевым направлением в работе Министерства,.

Стоит задача обеспечить эффективное развитие регионов на основе активизации их экономического потенциала.

В этих целях до конца 1 полугодия текущего года, в дополнение к реализуемой Программе «Развитие регионов» будет принята Программа развития агломераций и моногородов.

Основной акцент Программы будет сделан на формировании городов Астана, Алматы, Актобе, Актау, Шымкент как центров экономического роста.

В части развития моногородов она будет направлена на диверсификацию экономик этих городов через активное развитие МСБ, повышение мобильности трудовых ресурсов.

В целях расширения участия населения в решении региональных вопросов, до 1 июля текущего года предстоит разработать Концепцию развития местного самоуправления.

В рамках Программы «Развитие регионов» мы уже в этом году начнем пилотное финансирование местного самоуправления для развития инфраструктуры и благоустройства сел.

Для повышения эффективности выделяемых целевых трансфертов на развитие регионам, предлагаем внести изменения в методики определения потребности в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также их финансирования.

Кайрат Нематович, мы эту работу просим поддержать.

На новый уровень выйдет развитие государственно-частного партнерства в регионах.

В этих целях до конца года будет разработан законопроект по внедрению новых форм государственно-частного партнерства, прежде всего, в социальной сфере и ЖКХ, что в будущем позволит увеличить привлечение частных инвестиций, развивать социальную и инженерную инфраструктуру, перевести на новый уровень взаимоотношений действия государства и бизнеса. Тем более при министерстве функционирует центр ГЧП.

Кайрат Нематович, на наш взгляд необходимо пересмотреть отношение к регионам, межбюджетным отношениям с учетом поставленных Главой государства задач. Мы подготовим соответствующие предложения, в случае Вашей поддержки.

Для расширения финансовой самостоятельности регионов будет изменена методика расчетов субвенций и изъятий, на основе которой будет разработан очередной трехлетний закон об официальных трансфертах общего характера на 2014-2016 годы.

Шестое. Реализация административной реформы

В целях улучшения качества государственных услуг населению будет утвержден новый Реестр государственных услуг, включающий более 500 видов в таких общественно значимых сферах как образование, здравоохранение, социальная защита населения, выдача документов и т.д. и обеспечена их 100% стандартизация и регламентация.

По поручению Главы государства нами разрабатывается проект закона «О государственных услугах». Все это позволит поставить в центр деятельности государственных органов обслуживание интересов и удовлетворение нужд граждан, вывести на новый уровень качество оказания государственных услуг.

Кроме этого, Президентом поставлена задача разработать реестр государственных функций и внести предложения по оптимизации типовых структур центральных и местных государственных органов.

В этой связи, нами будут внесены в Правительство соответствующие предложения.

Министерство также сконцентрируется на дальнейшем совершенствовании Системы государственного планирования, а именно оптимизации действующих документов, формировании единых подходов к показателям для центральных и местных государственных органов, обеспечении взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, оптимизации отчетностей по мониторингу, оценке и контролю документов Системы. По итогам данной работы будут внесены соответствующие поправки в законодательство.

Немаловажным элементом административной реформы является ежегодная оценка эффективности деятельности государственных органов. У нас есть опыт проведения такой оценки за 2010 год, ее результаты выявили необходимость улучшения работы всех государственных органов.

В целях дальнейшего развития системы оценки Министерством готовится соответствующий проект Концепции на пятилетний период, которая к 1 марта текущего года будет представлена в Администрацию Президента.

Уважаемый Кайрат Нематович!

Уважаемые коллеги и гости! Перед нами поставлены конкретные цели и задачи. Все они будут выполнены своевременно и качественно.

Благодарю за внимание!

Опубликовано: 31 Январь 2012

Архив

Янв
2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Блог-платформа руководителей государственных органов

Перейти